Pусский

Забыли пароль?

FREELANCER_profil

В выводе вы получите описание того, как правильно работать на основе ваших ритмов работоспособности и предпочтений. Важно быть не трудоголиком, а знать, как правильно и эффективно работать, наслаждаться и жить. 

Приойдя тест, вы получите полную информацию о:

  • Тип работы, которая лучше всего подходит для вас - будь то из офиса, дома или коворкинга,
  • Эффективности рабочего дня - какой день недели для вас более эффективный, а в какой лучше дать себе отдых,
  • Концентрация внимания - когда ваша концентрация самая высокая в отношении вашей предрасположенности,
  • Потенциал личности - каковы ваши необходимые предпосылки для выполнения работы,
  • Методы развития вашего потенциала - какие методы развития эффективны для вас. 
74,00

Почему вам нужен этот вывод?

Эффективно работать, достигать успеха и при этом жить счастливо является достойной целью в сегодняшнее трудное время. 

Současná doba je velmi náročná na výkon a spokojenost. Zaměstnavatelé vyžadují trvale lepší výsledky bez ohledu na délku pracovní doby a množství úkolů, které musí pracovníci zpracovávat. Profilem můžete prezentovat svoji sílu na trhu práce a získat významnou konkurenční výhodu. Náš test vás prosadí na pracovní pozice, kde si budete moci upravit pracovní režim dne jako freelancer a využívat výhod plánování vlastního času s ohledem na vaše osobností a výkonové predispozice. 
Текущее время очень требовательно к производительности и удовлетворенности. Работодатели требуют постоянно лучших результатов, независимо от продолжительности рабочего времени и количества задач, которые работники должны обрабатывать. Профилем вы можете представить свою силу на рынке труда и получить значительное конкурентное преимущество. Наш тест вам в жизнь на рабочей позиции, где вы сможете изменить рабочий режим дня, как фрилансер, и как использовать преимущества планирования собственного времени с учетом ваших личностей и узкие предрасположенность.

Pracovat najednou na více projektech, žít podle svých představ, mít kamarády a věnovat se zálibám není problém, pokud víte, na jaký typ práce se hodíte.  Jste typ zaměstnance, či člověka na *volné noze - freelancer*

Vyplnění testu vám zabere do 20 minut a vaše výsledky máte k dispozici okamžitě. Projektivní test je postaven na odborných psychologických metodách a neumožňuje stylizaci a vylepšování se (dotazníkové testy, ano). Test vám ukáže věci takové, jaké jsou, a právě v tom se odlišujeme.

Co dělat s výsledky testu?

  • Kompletní výstup si můžete vygenerovat, po absolvování testu, ve vašem uživatelském rozhraní do PDF nebo si jej prohlížet
  • Výstup obsahuje dvě části – grafickou a popisovou. Prvně se dívejte na grafickou část, kde vás k snadnému pochopení výsledku navádí barevná škála (šedá-žlutá), podle intenzity jednotlivých kriterií. Celkové skóre ukazuje míru k populační normě.  
  • Můžeme vám nabídnout krátkou konzultaci výsledků a doporučit ověřené metody, které budou respektovat váš potenciál. 

Связанные модули

Пример выводов по результатам тестирования в формате PDF

FREELANCER_profil FREELANCER_profil
назад