Pусский

Забыли пароль?

Специалисты и консультанты по Worktestu

Наша команда состоит из психологов и консультантов в сфере человеческих ресурсов, сертифицированного психолога в сфере транспортной психологии и привлеченных консультантов в сфере статистики и психометрики.

Развитие психодиагностики, бенчмаркинговые исследования, согласование и ведение проектов, взаимодействие с партнерами

Mgr. Eva Urbanová

Mgr. Eva Urbanová, автор методики (ČJ, AJ)

Má přes dvacet let praxe v oboru inženýringu lidských zdrojů (ILZ) a je autorkou unikátního online psychodiagnostického softwarového programu WORKtest. Tento program efektivně spojuje pracovní psychodiagnostiku a komplexní služby v HR v oblasti měření potenciálu osobnosti pro firemní praxi a management lidských zdrojů. Na začátku, v roce 1996 jsem si položila 5 základních otázek, na které jsem hledala odpověď.

  1. Jak najít nejvhodnější kandidáty do firem?
  2. Jak je udržet ve firmě?
  3. Jak snížit fluktuaci na minimum a jaké faktory chování ji ovlivňují?
  4. Jak vše propojit v jedno řešení?
  5. Jak dosáhnout komplexity, přehlednosti, jednoduchosti a přesnosti?

"V té době se začínaly používat dotazníkové formy i pro pracovní oblast, avšak chyběl ucelený nástroj, který by poskytovat jakékoliv ucelené nástroje. Tím pádem vzniklo řešení jít vývojem takové psychometriky, která by to umožňovala a zároveň poskytovala nemožnost stylizace. Takovým řešením byl vývoj projektivní metody do softwarového nástroje, který na trhu nebyl. Tímto milníkem se začala psát éra vývoje aplikace WORKtest."

Психология и психометрика - статистические и валидизационные исследования, стандартизация методики, реализация проектов на базе Worktest®

Viktor Pasnichenko

Mgr. Виктор Пасниченко (RJ, ČJ) 

Окончил факультет психологии Московского университета им. М.В.Ломоносовав и программу celoživotního vzdělávání Dopravní psychologie (Транспортной психологии) в Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Психологии посвятил более 30 лет, 20 лет преподавал психологию. Является автором более чем 50 научных публикаций а также пособий для преподавателей психологии. Его специализацией являются проективные методы, методы многомерной статистики, психометрика.

Проводит психологические консультации и психотерапию.

"В своей работе психологом, преподавателем психологии и при написании статей я очень часто решил проблемы, с которыми никто в ближайшем окружении не имел дело, что было для меня всегда вызовом. Это позволило мне использовать новые методы и подходы в практической работе, обучении и в исследованиях."

 

Транспортная психология, психотесты  для профессиональных водителей, водителей с запретом на управление и оштрафованных водителей

  • PhDr. Jan Weinberger (ČJ, AJ)
  • специалист по транспортной психологии, член Ассоциации транспортных психологов (NJ, ČJ, AJ).
назад